Monday, 4 June 2012

Soalan Sains Sukan - STPM - Kertas 1 dan Skema


BAHAGIAN A
(Jawab semua soalan)

1.a) Takrifkan Sains Sukan Generik di bawah:                                               [3 markah]
i) Sains Sukan untuk kecergasan.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ii) Sains Sukan untuk prestasi tinggi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
iii) Sains Sukan untuk sukan massa.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan kepentingan Sains Sukan terhadap ekonomi.                             [2 markah]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. a) Klasifikasi patah terbahagi beberapa jenis. Senaraikan 2 daripadanya.      [2 markah]
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................

b) Terangkan tanda-tanda kepatahan.                                                             [3 markah]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. a) Nyatakan empat (4) gejala renjatan.                                                       [2 markah]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Nyatakan tiga(3) langkah awal bagi membantu atlet bagi membantu atlet yang mengalami renjatan.                                                                              [3 markah]
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                   

BAHAGIAN B
( Jawab empat (4) soalan sahaja )

  1. Sains Sukan mempunyai ciri-ciri  pembentukan modal insan yang seimbang dari segi fizikal, intelektual, emosi, kerohanian dan sosial. Huraikan, bagaimanakah disiplin Sains Sukan dapat membentuk modal insan yang mempunyai ciri-ciri tersebut.                                                                                          [15 markah ]

10. a)  Jelaskan tiga  (3 ) jenis bahagian-bahagian kulit.                           [6 markah ]

b)  Huraikan tiga (3) fungsi – fungsi kulit.                                         [9 markah ]    


11. Terangkan fungsi-fungsi tulang.                                                         [15 markah]

                       
  1. Anda adalah petugas Bantuan Kecemasan dalam satu kejohanan bola baling yang       
      diadakan di sekolah anda. Semasa perlawanan, seorang pemain  telah mengalami        
      kecederaan.

a)      Berdasarkan situasi di atas, huraikan jenis penilaian awal yang sesuai diaplikasikan terhadap pemain tersebut.
[7 markah ]

b)      Jika pemain tersebut mengalami kontusi di buku lalinya, apakah rawatan yang sesuai.
[8 markah]

  1. Terdapat lima (5) jenis daya. Huraikan daya-daya tersebut.              [15 markah]

  1. Dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dalam sukan tertentu, bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi stabiliti.                     [15 markah]


  1. Setiap jurulatih mempunyai stail kepimpinan yang tersendiri.
            Huraikan  tiga (3) stail kejurulatihan tersebut.                                    [15 markah]


16. Setiap jurulatih perlu mengamalkan prinsip latihan yang berkesan.
      a) Nyatakan enam(6) prinsip latihan yang perlu diamalkan.                     [3 markah]
      b) Huraikan tiga(3) prinsip latihan di atas.                                                [12 markah]

 SKEMA JAWAPAN

1.a) Takrifkan Sains Sukan Generik di bawah:                                               [3 markah]
i) Sains Sukan untuk kecergasan.
Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi seseorang individu perlindungan dari ancaman penyakit-penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan berbagai penyakit otot dan tulang.   [1m]

ii) Sains Sukan untuk prestasi tinggi.
-Fungsi-fungsi dan keupayaan seseorang itu yang membolehkan beliau bertanding dalam aktiviti sukan dengan lebih tenaga, daya kuasa, daya tahan, kemahiran dan sebagainya.
-Sains sukan meluaskan bidang kajian mereka kepada pergerakan yang tidak berkaitan dengan sukan seperti rehabilitasi anggota akibat penyakit atau kemalangan terhadap aksi anggota tiruan (prostetik).      [1m]

iii) Sains Sukan untuk sukan massa.
–Menggalakkan sukan massa dan aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan konsep ‘Malaysia Cergas’ di kalangan rakyat Malaysia. Melalui program ini masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat yang aktif melalui penyertaan dalam aktiviti-aktiviti sukan dan interaksi fizikal.
-Menekankan kecergasan fizikal dan kesihatan mental ke arah peningkatan produkiviti dan mengukuhkan perhubungan sosial.    [1m]

b) Nyatakan kepentingan Sains Sukan terhadap ekonomi.                             [2 markah]

–Sukan merupakan satu bidang yang dapat memberi pulangan yang lumayan. Penggunaan peralatan, pakaian dan gelanggang yang canggih membantu meningkatkan prestasi atlet.
-Sains sukan dapat meningkatkan ekonomi Negara dengan adanya tajaan, pelancongan, kajian saintifik dan peralatan sukan.
-Penganjur yang berpengetahuan sains sukan dapat menarik lebih banyak penyertaan atlet, penaja, pelancong dan sainstis sukan dalam sesuatu kejohanan.        [2m]


4. a) Klasifikasi patah terbahagi beberapa jenis. Senaraikan 2 daripadanya.              [2 markah]
- Patah tebu (tertutup)
- Patah riuk (terbuka)
- Patah rebung                                    [2m]
- Patah melarat

b) Terangkan tanda-tanda kepatahan.                                                             [3 markah]
- Sakit apabila tersentuh
- Bengkak atau lebam
- Hilang fungsi pada anggota yang patah                   [3m]
- Perubahan pada rupa bentuk
- Berbunyi pada bahagian yang digerakkan

5. a) Nyatakan empat (4) gejala renjatan.                                                       [2 markah]
        – Pucat
        - Peluh sejuk
        - Dahaga
        - Nadi cepat dan lemah                                      
        - Nafas cepat dan sesak                                      
        - Loya dan muntah
        - Pandangan kabur dan rasa berpusing
        - Rasa hendak pengsan dan pandangan gelap

b) Nyatakan tiga(3) langkah awal bagi membantu atlet bagi membantu atlet yang mengalami   
renjatan.                                                                                                          [3 markah]
     – Baring, tinggikan kaki, mengiringkan muka dan selimut
    - Pastikan punca dan sebabnya
    - Longgarkan pakaian yang ketat                                      
    - Hentikan pendarahan
    - Basahkan bibir jika haus. Jangan beri minum
    - Segera ke hospi

BAHAGIAN B

9.             [15m]
Intelek
- Kepintaran berfikir dan membuat rumusan secara rasional
- Kebolehan merancang latihan dan pertandingan

Fizikal
- Mengetahui kemampuan diri
- Dapat memperbaiki kelemahan diri untuk meningkatkan prestasi diri

Rohani
- Memupuk kesabaran
- Meningkatkan semangat bersaing
- Tidak mudah menyerah kalah dan putus asa

Emosi
- Kepintaran mengawal emosi diri dan rakan-rakan
- Menerima setiap keputusan dengan fikiran terbuka
- Sentiasa bersifat terbuka

Sosial
- Memupuk semangat kerjasama, toleransi
- Dapat menyesuaikan diri dalam apa jua situasi
- Kebolehan menerima kekalahan dan kemenangan
- Berkemahiran dalam komunikasi
- Daya kepimpinan tinggi


12. a)      [7m]
Talk
- Bolehkah mangsa itu bercakap
- Bertanya kepadanya peringkat kesakitan dan tempat kecederaan

Observe
- Perhatikan dan periksa tempat kecederaan dan keadaan mangsa terutamanya kecederaan yang dialami ke atas kepala mangsa.

Touch
- Rasakan tempat kecederaan, periksa sebarang bengkak atau deformiti anggota badan tersebut.

Active movement
- Suruh mangsa gerakkan anggota badan yang cedera.
- Sekiranya mangsa rasa sakit rujuk kepada pakar perubatan dengan segera.

Passive movement
- Gerak perlahan bahagian yang tercedera untuk periksa tahap kecederaan.
- Regangkan otot dan benarkan mangsa kembali beraksi setelah pasti dengan sepenuhnya jika kecederaan tidak serius

Stand
- Suruh mangsa berdiri, jalan , lari dan lompat untuk mempastikan tahap kecederaan.
- Benarkan mangsa sambung bermain apabila tiada tanda kecederaan yang khusus.


b)            [8m]
Rest
-Setelah mendapat kecederaan, mangsa harus direhatkan.
-Sebarang pergerakan yang diteruskan ditempat yang cedera akan mengakibatkan pengaliran darah meningkat atau berterusan dan akan memburukkan lagi kecederaan.

Ice
-Ais yang dibalut dengan kain atau plastik didemah ke atas tempat yang cedera.
-Kecederaan yang tidak melibatkan luka terbuka sesuai diberi rawatan ini.
-Jangan benarkan ais secara langsung ke atas tempat cedera kerana kan mengakibatkan ‘ice burn’ dan mematikan sel-sel di sekeliling tempat yang cedera.
-Demahan ais ini menurunkan suhu tisu dan sel yang telah mengalami kecederaan dan dapat memulihkan sel yang rosak dengan lebih cepat.

Compression
-Bahagian yang cedera harus dibalutkan untuk mengelakkan bengkak yang keterlaluan

Elevation
-Meninggikan bahagian yang cedera memudahkan dan mempercepatkan pengembalian darah masuk ke jantung.
-Ini mengurangkan pendarahan terhadap tempat yang cedera.
-Peninggian bahagian yang luka harus lebih tinggi daripada paras jantung.
-Rawatan kaedah ini perlu dilakukan dalam 48 jam yang pertama.
-Walaubagaimanapun rujukan pakar perubatan harus dijalankan secepat mungkin.
-Dalam tempoh masa tersebut atlet tidak digalakkan menjalani urutan sukan kerana boleh menimbulkan banyak komplikasi.Ø  ADAPTASI
          Mengajar kemahiran dalam  keadaan yang menyerupai perlawanan sebenar
          Sesi pengajaran kemahiran baharu perlu singkat dan dijalankan secara kerap
          Menggunakan masa latihan dengan cekap
          Menggunakan kemudahan  dan peralatan secara optimum.
          Memastikan  sesi latihan diadakan dalam keadaan yang menyeronokkan.

Ø  PRINSIP LEBIHAN BEBAN
          Prestasi fizikal meningkat bila berlaku penambahan beban kerja
          Penambahan dilakukan secara progresif
          Penambahan dilakukan dengan memanipulasi pembolehubah-pembolehubah berikut – INTENSITI, FREKUENSI, JANGKAMASA & MOD LATIHAN

Ø  PRINSIP KEKHUSUSAN
          Komponen fizikal dan sistem tenaga adalah berbeza antara satu sukan dengan yang lain
          Latihan perlu khusus kepada kehendak individu dan kehendak sesuatu sukan
          Latihan aerobik memberi kesan kepada adaptasi sistem kardiovaskular
          Latihan kekuatan memberi kesan kepada adaptasi otot-otot rangka

Ø  PRINSIP KEINDIVIDUALAN
          Kadar peningkatan prestasi adalah berbeza antara individu
          Program latihan perlu dirancang mengikut kkehendak atau keperluan individu

Ø  PRINSIP KEBOLEHBALIKAN
          Merujuk kepada kembali ke tahap asal
          Kesan latihan tidak kekal
          Penurunan prestasi berlaku jika latihan tidak dilakukan berterusan
          Prestasi fizikal menurun dengan ketara jika latihan dihentikan melebihi 72 jam

Ø  PRINSIP KEPELBAGAIAN
          Latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat dan mengelakkan kebosanan
          Kepelbagaian latihan boleh dilakukan dengan memberikan latihan berbeza, mengubah tempat latihan dan mengadakan latihan komplementari

Ø  AKTIVITI MEMANASKAN BADAN DAN GERAK KENDUR
          Memanaskan badan (warm-up)
          Memanaskan badan secara umum – tingkatkan kapasiti kerja secara progresif dengan meningkatkan pengaliran darah dan suhu badan
          Pemanasan badan khusus – meraptai atlit kepada kerja sebenar yang akan dilakukan dalam pengajaran utama
          Melakukan penyejukan badan secara progresif (cooling down)
          jog perlahan atau kendalikan satu permainan kecil yang menyeronokkan dan berintensiti rendah
          Regangan (stretching) hanya perlu jika atlit melakukan latihan kekuatan
          Jelaskan samada objektif tercapai atau tidakNo comments:

Post a Comment